1. Политика за защита на личните данни
 2. По смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) „ВЕ Травел” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София, 1318, район Красно село, ул. „Хубча” № 2, офис 3.5, ЕИК: 207606547, по-нататък наричан Администратор на лични данни и ще обработва предоставените от Потребителят лични данни за осъществяване на своята дейност във връзка с поисканата услуга, която може да е резервация и закупуване на самолетен билет, хотелско настаняване и други одобрени от Закона за Туризма в Република България и ЕС. Това ще става само със знанието на Потребителят и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, с което се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на Потребителят.
 3. Предоставените от Потребителят лични данни ще се обработват добросъвестно и съобразено със закон и ще се съхраняват на електронен и/или хартиен носител. Като Администратор на лични данни „ВЕ Травел“ ЕООД гарантира осигуряването на необходимите технически, организационни и защитни мерки, необходими за предпазването на данните на Потребителят от промени, загуба или злоупотреба с тях.
  Основен пример за предпазна мярка, която е взета от страна на „ВЕ Травел“ ЕООД с цел предпазване на данните на Потребителя и уеб сигурността си, като цяло е използването на SSL Сертификат (Secure Sockets Layer). SSL Сертификатът спомага за предпазването на информационния поток, преминаващ през браузъра, който Потребителя използва. Би следвало Потребителят да вземе подобни мерки, като използването на защитен със SSL Сертификат браузър защитава личните му данни.
 4. Предоставяйки своите лични данни на „ВЕ Травел“ ЕООД Потребителят се съгласява с тяхното използване и по-конкретно обработвне и съхранение в базата данни на резервационната система (регистрация на акаунт и неговата подръжка) на „ВЕ Травел“ ЕООД , обратна връзка с Потребителя, архивиране на данни, извършване и подобрение на други услуги, поискани от Потребителя и др.
 5. При използване на онлайн системата за резервации, Потребителят следва да въведе в съответните полета онази част от личните данни, които ще позволят успешното финализиране на резервацията, (получаване на потвърждение или издаване на самолетния билет, резервация за хотелско настаняване и всякакъв вид туристическа услуга).
  Личните данни, които Потребителят предоставя са съобразени с изискванията за резервация. А именно: име и фамилия, дата на раждане, пол, електронна поща, пощенски адрес, телефон за връзка, данни от банковата карта, когато плащането се извършва картово и др. Когато при използването на определена туристическа услуга (самолетен билет, хотелско настаняване, групово събитие, билети за наземен транспорт и др.) са посочени повече Потребители, то основният Потребител дава своето съгласие за предоставянето на данните и на останалите посочени в заявената услуга. Без наличието на лични данни предоставени от Потребителят онлайн системите за резервации не могат да се използват за създаване и финализиране на резервации.
 6. Личните данни на Потребителя се събират и използват за целите, посочени в т. 4 и законово не се използват за за цели, несъвместими с посочените.
 7. Със своето своето предоставяне на лични данни Потребителят дава съгласието си на „ВЕ Травел“ ЕООД да предостави същите на доставчиците на определената услуга: авиопревозвачи, туроператори, хотелиери, застрахователи, компании отдаващи коли под наем и други компании посочени в закона.
 8. По смисъла на ЗЗЛД „ВЕ Травел“ ЕООД в кчеството си на Администратор на лични данни се задължава да не предоставя личните данни на Потребителя на трети лица. Изключение прави, когато „ВЕ Травел“ ЕООД е нормативно задължен да предостави данните на Потребителя на органи и/или институции, но само когато личните данни са изискани надлежно и по законовия ред.
  Изключение прави и когато Потребителят е информиран и е дал изрично своето съгласие личните данни да бъдат разкрити пред трети лица, но само за случаи предвидени в Закона за защита на личните данни.
 9. Потребителят дава своето съгласие „ВЕ Травел“ ЕООД в кчеството си на Администратор на лични данни да отдава на трети лица, с които Администратора на лични данни е в договорни отношения да използват предоставените лични данни (пример: имената и имейла посочени от Потребителя) за информационни и/или търговски съобщения. Потребителят има право във всеки един момент да се откаже от тези информационни и/или търговски съобщения.
 10. „ВЕ Травел“ ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят сам (публично) е предоставил личните си данни на трети лица.
 11. „ВЕ Травел“ ЕООД гарантира, че всички предоставени от страна на Потребителя лични данни са напълно защитени и се използват по предназначение.
  На база предоставените лични данни от страна на Потребителя същите могат да бъдат използвани за маркетингови проучвания, анзлизи и статистически данни. При използването на личните данни с тази цел „ВЕ Травел“ ЕООД цели да се разнообразят потребностите и желанията на Потребителят, както и повишаване на качеството на обслужване. Независимо от взетите от страна на „ВЕ Травел“ ЕООД мерки за защита и опазване на личните данни на Потребителя, съществуват обективни и независими фактори за неспазването на ограниченията и за разгласяване личните данни на Потребителя:
 • Липса на сигурност като цяло в глобалната интернет мрежа;
 • Тенденциозно нарушаване на законодателството, гарантиращо опазването на личните данни на интернет потребителите;
 • Други фактори, които в крайна сметка водят до разкриване на личните данни на Потребителя.
  В тези случаи „ВЕ Травел“ ЕООД не може да носи отговорност за съхранението и опазването на личните данни на Потребителя.
 1. Всеки Потребител има законово право на достъп до личните данни, които е предоставил за обработка на „ВЕ Травел“ ЕООД като Администратор на лични данни, в това число и тяхната промяна, актуализация, заличаване и отказ за предоставянето им на трети лица и други, предвидени в ЗЗЛД.
  Съгласно ЗЗЛД Потребителят се заличава от страна на „ВЕ Травел“ ЕООД, ако се установи неточност, несъответствие или промяна на целите, за които се обработва.
 2. При поискване всеки Потребител има право да получи безплатна информация относно събраните за него лични данни. Потребителят има право по всяко време да откаже лични данни, които е предоставил да бъдат събрани и обработвани. Може да заяви и същите да бъдат заличени, коригирани или блокирани.
  Съветваме всеки Потребител имащ нужда от информация, промяна, заличаване и други въпроси свързани с личните данни да изпрати имейл до Отговорника предвиден за защита на личните данни: office@wetravel.bg
 3. Всеки Потребител, използвал системата за резервации, формата за запитвания и/или за информационен бюлетин на „ВЕ Травел“ ЕООД ще получава актуални промоции, отстъпки, рекламни кампании, нови продукти/услуги и други услуги достъпни на уебсайта www.wetravel.bg. Тази информация се счита за поръчана от страна на Потребителя търговска информация, като Потребителя може по всяко време да зави своя отказ от нея.
 4. Съгласно законите на Република България „ВЕ Травел“ ЕООД няма да събира лични данни и информация на лица под 18 годишна възраст без знанието и съгласието на родителите (настойниците или попечителите) им. Възраста на Потребителя се определя на база предоставените от него данни на „ВЕ Травел“ ЕООД, както и на база проведената комуникация (кореспонденция) с него.

Изпозвайки услугите или сайта www.wetravel.bg всеки Потребител доброволно може да предостави разлини лични данни (Пример: имейл адрес, име и фамилия, телефон за връзка). С използването на страницата и различните менюта и подменюта намиращи се в нея „ВЕ Травел“ ЕООД получава информация под формата на протокол със следното:

 • IP адрес на Потребителя;
 • Дата и продължителност на престоя (достъпа);
 • Количеството на използваните данни от страна на Потребителя;
 • Информация за уеб браузъра (сървъра), който използва Потребителя.
 1. Правила за обработка на данни от други доставчици на услуги
 • Социални мрежи.

Този уебсайт използва приставки към социалните мрежи на следните доставчици:

Facebook, Instagram (оператор: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ) – https://www.facebook.com/policy.phphttps://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PAGE_CONTENT

Обикновено тези приставки събират данни от Потребителя и ги изпращат на сървъра на съответния доставчик. Щракването върху символа предизвиква включване на приставката и е равносилно на съгласие за изпращане на данни до въпросния доставчик. Включените приставки събират също така лични данни, като например IP адрес на Потребителя, и ги изпращат на сървъра на съответния доставчик, където тези данни се записват. Когато Потребителят посещава въпросния уебсайт, включената приставка конфигурира файл тип „бисквитка“ с уникален идентификатор. Това позволява на доставчика да генерира профили на потребителското поведение. Ако Потребителят е част от социалната мрежа на даден доставчик и по време на посещение в уебсайта се впише в нея, данните му и информацията относно посещението му в този уебсайт могат да бъдат свързани с профила му в съответната социална мрежа. Повече информация относно обхвата, спецификата и целта на обработката на данни, както и правата и възможностите за настройка, свързани със защитата, можете да намерите в Политиките на доставчиците на услуги, изброени по-горе.

Уебсайтът може да осигури на Потребителя възможност да се вписва с помощта на профила си във Facebook. Ако Потребителят се регистрира през Facebook, Facebook ще го помоли да даде съгласие за предоставяне на определени данни от профила на Потребителя във Facebook. Тези данни могат да обхващат име, фамилия и имейл адрес на Потребителя с цел проверяване на самоличността и пола на Потребителя. Те могат също така да съдържат общи данни за местоположението на Потребителя, линк към профила му във Facebook, данни за часовата зона, дата на раждане, профилна снимка, данни относно харесванията, както и списъка с приятели на Потребителя.

Тези данни ще се събират от Facebook и ще бъдат изпращани съгласно правилата, посочени в принципите за обработка на данни, които важат за Facebook. Тези данни ще бъдат използвани за създаване, предоставяне на достъп до и персонализиране на профила на Потребителя. Потребителят може да контролира данните, които се предават от Facebook, чрез настройките за поверителност на Facebook.

Ако Потребителят се регистрира през Facebook, профилът на Потребителя автоматично ще бъде свързан с профила му във Facebook.

 • Анализ на потребителското поведение в уебсайта

Google Analytics

Този уебсайт използва услугата Google Analytics, служеща за анализ на интернет страници и предлагана от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Това дава възможност за приписване на данни от различни устройства към идентификатора на Потребителя и позволява анализ на действията, които извършва този Потребител на наблюдаваните устройства (включително услуги Firebase и Optimize).

Google ще използва тази информация по възложение на оператора на уебсайта, за да оценява начина на използване на уебсайта от страна на Потребителя, така че да могат да се изготвят отчети за активността в уебсайта, както и да се извършват други услуги в полза на оператора, свързани с уебсайта и ползването на интернет. Също така обработката на данни за тези цели попада в законно обоснования интерес на оператора на уебсайта. Повече информация относно условията и правилата за използване на тази услуга, както и относно защитата на данни, можете да намерите на страниците https://www.google.com/analytics/terms/  и https://policies.google.com/?hl=bg .

Потребителят може да предотврати записването на „бисквитки“, като избере съответните настройки в своя браузър. В такъв случай обаче Потребителят няма да може да използва в пълна степен всички функции на уебсайта. Потребителят може също така да предотврати събирането и обработката от страна на Google на данни, генерирани от „бисквитки“, и данни, свързани с използването на уебсайта от Потребителя (в това число неговия IP адрес), като изтегли и инсталира добавка, достъпна на адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . За да се настрои „бисквитка“, свързана с отказа, трябва да се кликне тук: Изключи услугата Google Analytics. При мобилни устройства посочените по-горе функции се осъществяват чрез Firebase съгласно принципите, определени в: https://firebase.google.com/support/privacy .

Google Ads и проследяване на активността

За да предложи на Потребителите услуги, които са в най-голяма степен съобразени с техните очаквания, уебсайтът използва системата за показване на реклами Google Ads и прилага функцията за проследяване на потребителската активност, разработена от Google, с цел персонализиране на онлайн рекламите въз основа на интересите и местоположенията. Опцията за анонимизиране на IP адресите се контролира от мениджъра на маркери в Google посредством вътрешна настройка. Тази настройка е конфигурирана така, че изискваното от законодателството в областта на защитата на поверителността анонимизиране да обхваща IP адресите. Рекламите се показват въз основа на търсенията в уебсайтовете, принадлежащи към рекламната мрежа на Google. Потребителят може също да избере вида на Google рекламите, които му се показват, или да изключи Google рекламите, базиране на интереси, като използва страницата ad settings. Освен това той може да изключи „бисквитките“ на трети страни, като използва инструмента за отказ от получаване на бисквитки, предоставен от организацията Network Advertising Initiative.

Ако Потребителят не желае да получава никакви персонализирани реклами, може да изключи опцията за показване на такива реклами, като използва страницата на Google Ad Settings

Повече информация относно начина, по който Google използва „бисквитки“, можете да намерите в политиката за поверителност на Google.